صاحب الزمان

سازمان وکالت

در بحث تاریخ عصر غیبت، به نهاد وکالت که نقش ارتباطی بین شیعیان و امامان علیهم السّلام را داشته، اشاره ای شد. این مجموعه با تدبیر و رهبریِ امامان معصوم...

حضرت علی اکبر(ع)

  1. همه
اعتراف معاویه به شایستگی علی اکبر (ع)

  نویسنده: سید محمد ناظم زاده قمی حضرت علی اکبر (ع) فرزند حسین بن علی بن ابیطالب(ع) و لیلی بنت ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی ، در اوایل خلافت عثم...